Annulering

  1. Graag bij de annulering uw adresgegevens, contactgegevens en bankrekeningnummer noteren. Het bankrekeningnummer (IBAN) dient te corresponderen met de rekening waarmee u de betaling aan Slaapwereld Online gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest hierna onder “herroepingsrecht”. 
  2. Annuleert u de bestelling nadat de bestelling aan u verzonden is, zult u de bestelling op eigen kosten moeten retourneren aan Slaapwereldonline.nl. Het gehele aankoopbedrag inclusief de kosten voor het verzenden naar u, zullen worden teruggestort. 
  3. Een annulering dient schriftelijk aan Slaapwereldonline kenbaar gemaakt te worden. Dit kan per e-mail of per post. Voor contactgegevens van Slaapwereldonline.nl kunt u terecht in het menu "Contact". Mocht u een annulering melden, vermeldt dan in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer. 
  4. Annuleren mag tot 14 dagen na levering. 
  5. Wij betalen u terug op dezelfde wijze als u heeft betaald (voor zover technisch mogelijk). Indien u echter uw rekeningnummer opgeeft zullen wij het bedrag daarop terugstorten. 
  6. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Slaapwereldonline.nl heeft gedaan. Reeds betaalde bedragen wordenzo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering aan u terugbetaald.

Uw herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de door ons of door derden geleverde producten in uw bezit zijn. Na deze melding heeft u vervolgens nog 14 dagen om de artikelen terug te sturen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen en via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het in onze bevestigingsmail bijgesloten modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen van uw aanvraag voor herroeping een ontvangstbevestiging per e-mail sturen.